Det er utrolig mange svaner å se ute ved kysten enkelte steder som her på Hustad i Fræna.  Siden alt ferskvann er frosset, samler de seg i svære flokker på marker. De er gressetere, men det er ganske lite mat å finne nå vil vi tro. Store fugler fra 8-15 kg i vekt.
voge 1
Typisk å se i elveløpet nordafor Hustad kirke for tiden. Det var rundt 200 svaner her i dag. ( BN foto)
voge 2
Øst for kirkegården mot bebyggelsen hadde et 30 talls svaner slått seg ned. I Norge er bestanden av sangsvaner mange ganger større under overvintringen enn den er i hekkeperioden. Så snart isen går vender fuglene tilbake til hekkeområdene.  (BN)
voge 4
Horder av slike svaner lettet da vi prøvde å nærme oss.( BN)
voge 6
På Hustadleira var det merkelig bare måse i dag. Stemshesten ( Sjurvarden)  i bakgrunnen. Behagelig temp her sammenlignet med inne på bygdene. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her