Det jobbes med veiskuldrene på FV  64 fra Hoset og vestover . Det  legges dreneringsrør og fylles med masse slik at det ikke blir et stup fra veibanen og ned i grøften. Der har mange fått en overraskelse gjennom tidene. 
kaarvaag
Etterhvert " går det an" å kjøre av veien her. Mange har fått knust bilen i dype grøfter på begge sider her. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her