Når det blir flere elbiler, reduseres inntektene til fergene. Fergedriften er finansiert med tilskudd og brukerbetaling, og når det blir mindre brukerbetaling må tilskuddene økes eller tilbudet reduseres. Fra 1. mars må elbiler betale full takst på fylkesveistrekninger. Det gjelder 4 samband på Nordmøre. E 39 sambandet over Halsafjorden er unntatt. Spørsmålet kommer vel trolig på banen for tunnelbomstrasjoner hvis det blir for få biler med diesel eller bensin ?
elbilas

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her