Vegvesenet sin kontrollstasjon for tyngere kjøretøy på Bergsøya (Krifast) var bemannet og i drift i dag. Her sjekkes dokumenter og alt som har med tungtrafikk nå og da. Også vekta på kjøretøyer går det an å sjekke her. 
oh a
Bergsøystasjonen på E39/RV 70 i Gjemnes kommune. Ganske strategisk plassering. Motstykket er Facebook med sin " Varslingtjenesten for tungbilsjåfører" ( BN  foto)
oh b
Flere stod og ventet på å bli kontrollert. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her