Anton Yoncher jobber i fiskedisken på Bunnpris i Brunsvika. I dag kom det helt ferske varer fra et fiskemottak på Tustna i Aure kommune. Og det så da rett så delikat ut med filet fra torsk, hyse og masse annet. 
fesk bunn
Fersk fisk i Brunsvika. De har holdt på med ferskvaredisk her en god stund. Det ser ut til at det er populært. Anton Yoncher hadde bra utvalg i dag. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her