Vraket av " Torp" ved Kvitnesset lykt nord for Dale er stadig et fint dykkermål. Båten tilhørte Sjøheimevernet , men slet seg og forliste i Nyttårsorkanen 1. januar 1992. Kristiansund Dykkerklubb var på tur dit sist helg.
torp 1
Fin sikt i helga. Her ved hekken som ligger rundt 30 meters dyp. ( Foto: Ingebrigt R. Arnøy)
torp 3
Vraket begynner å bli tæret av tidens tann. Skipet er bygd i 1944 som transporter av torpedoer. ( Foto: Ingebrigt R. Arnøy)
torp 23
"Torp" er et lett dykkermål. men man trenger båt for å komme hit. Båten er 60 fot lang og 14 fot bred. (Foto: Svein O. Angvik)
torp 5

Foto 2 dager etter at den forliste i 1992. Det var litt av et styr og hemmeligskremmeri for å finne den forsvunnede båten i de dager.  Foto: Bernt Sundsby )
eirik
Vraket ved Kvitneslykta har vært et populært mål siden havariet i 1992. Her Eirik Barman ( nå gått bort) som er med dykkerbåten " Samantha" hit for noen år tilbake. ( Foto: Ukjent)
torp 1981
"Slagskipet Torp" var med i en stor Nato-øvelse i 1980 årene. ( Foto: Ukjent)
torp 4
Her en gjeng ombord i "Torp" en gang 1988 trolig. Her var det mange kjete fjes. ( Foto: Ukjent)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her