Ja det vet vel få som vet hva  det er for noe i dag i Averøya. Det stod også på FB forleden, hva er Rapå ? Det  er det lokale navnet på et stort steinras  fra  1946 opp i fjellet på Follandsbygda i Litj-Knøken. Raset var om lag 500 meter langt og ble etter hvert 200 meter bredt, og skal ha visst vært et fryktelig bråk. Muligens som et stort rap lokalt sagt. Det ble altså Rapå da, og vises godt i dag også.
rappaa
To severdigheter: I dag Svevestien fra 2014 på Atlanterhavsveien. I bakgrunnen 7 km unna ved Follandsbygda ser man steinraset fra 1947. Severdighet den gangen. Det ble arrangert bussturer for folk slik at de fikk se. Svære steiner lå over veien helt nede i bygda. ( BN foto)
raappaa
Ytre og indre  Averøy billag arrangerte turer til forferdelsen oppe på Folland i 1947 får vi fortalt av eldre .( Foto: Nordmøre Museum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her