Da er det fart i sildefisket . Bestanden av norsk vårgytende sild er nedadgående etter å ha vært på et høyt nivå en periode. Gytebestanden for 2017 er beregnet til 4,974 millioner tonn og er dermed tilnærmet lik føre-var-nivået som er 5 millioner tonn. Det er mye sild, og nå er den her utenfor for å gyte nedover mot Sunnmøre.
skog f
I kveld lørdag er det mye båt ute på Buagrunnen etter silda . M/S Buefjord, SF-45-A, 31 x 9 x 5m., bygget i 2001, hjemmehavn er Florø, hett tidligere Einar Erlend. Den er rigget for snurpenot. Lå i Kristiansund en tid i dag. Ligger på Triplex lørdag kveld.  Foto: Håkon Bloch)
skog 13
M/S Sjarmør, SF-17-SU, 35,3 x 10 x 5 m., bygget i 1993, Bergen er hjemmehavn. (Foto: Håkon Bloch)
skog 23
M/S Håflu, R-22-B, 36 x 9 x 5,5 m., bygget i 1992, kjemmehavn er Kristiansund,  og  er rigget for tråling. Er tidligere Fiskebank. (Foto: Håkon Bloch)
skog
To  taretrålere har hold på i dag utafor land. Her Tarebas som kom med en slump stortare ved Dromskjærlykta utafor AH veien. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
skogboot 1
MS " Skog" kom fra Sunndalsøra og gikk sørover . Er ved Måløy i kveld. Destinasjon Håvik. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her