Vikaholmen er borte. Fra å være en idyllisk liten holme med bolighus og fisketilvirkning, ble holmen slukt av den nye tid. På Vikaholmen bodde det folk fra 1752 eller tidligere. Klippfiskprodusenten Parelius & Lossius kjøpte holmen i 1860-åra, og eide her fram til 1927. Det siste klippfiskfirmaet var Werring & sønn AS, som avslutta midt på 1960-tallet. Neste bruker var Vikan Betong og Kristiansund Asfalt. 
vikan 1

Idylliske Vikaholmen på innersiden av Nordlandet. Ikke en flis eller berg er igjen av dette. Svabergene på Vikaholmen ble ryddet til tørking av klippfisk av Anders Morsing allerede i 1764. Og her ble det tørket fisk helt fram til Vestbase overtok området i 1978.( Foto. Nordmøre Museums samlinger)
krukke
Gamle ting funnet rett ved Vikanholmen 1990. Flasker og krukker hivd på sjøen fra brygger og berg. Søppelplassen den gangen. F.v. Jan Erik Rolland, B. O, Angvik og Jan E, Owesen. ( Foto: Privat)
vika 1
Bilde fra 2002- Vikaholmen lå midt på bildet. I dag er Vestbase ytterligere utbygd men kaier o. a. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her