"Tojako" av Averøy ligger på Bremsnesfjorden med nota ute ved middagstider fredag. I går kom de nordfra og var innom Smøla trolig for å levere sildefangst. 
toj 1
"Tojako" holder helst på med vasking av notbruk etter sidefiske i Lofoten og der omkring. ( BN )
toj 2
11000 tonneren " Marmaui" passerte inn fjorden også. Den kom fra Mosjøen. Om den skal på Sunndal  eller Høgset er ikke kjent. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her