under 1 b
Da er røret kommet i grunnen og denne Vølen ute ved Meldalsholmen i Brunsvika er satt i stand igjen .Røret her skal føre all kloakk fra Innlandet og Kirkelandet sentrum til Hagelin .. Da er det vel rydding av stein som står igjen. De pleier å rydde nå. Før, slik som i 1970 årene på bergene i Karihola sprengte de bare stein utover og gikk hjem. ( Foto: Tom Einar Felberg)
under 2
Et lurt trekk var å legge et rør i denne fyllingen slikl at det blir litt gjennomstrømimg til brakkvannsbassenget nordenfor ( Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her