Ja det er et spennnende spørsmål og det diskuteres nok i Averøy:  Det har vært kommunestyremøte på Averøy mandag, og  det kom det forslag fra Roald Røsand (Venstre) om å oppta samtaler med naboen  Kristiansund om  muligheter for sammenslåing av kommunene. På sentralt hold er nå  det enighet om å slanke antall kommuner fra dagens 428 til 358 kommuner. Med 15 stemmer og flertall om å be ordfører Ingrid Ovidie Rangønes (Ap) ta initiativ til på nytt å få samtaler i gang  med nabokommunen nord for Averøy.  Mindretallet  på 12 ønsket å forhandlinger med nabokommunene (H-FrP-V).Til stede på møtet  var representanter fra Stortinget også;  Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) og Vetle Wang Soleim (H).
ave12
Mange diskuterer sammenslåing med naboen Kristiansund i Averøy. Med fast forbindelse gjennom tunnel under Bremsnesfjorden er det verste hinderet over mener mange. Kanskje bommen kan fjernes ved en eventuell sammenslåing ? Da hadde vi hatt en kraftig region på Nordmøre tror mange. Redningen for Nordmøre har vi hørt.  ( BN arkiv/ Lakseoppdrett Hogsnes/ Kristiansund i bakgrunnen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her