Fra tid til annen ser man skarver stå på pongtongene på Gjestebrygga i sentrum. De siste årene har det også vært sett hvilende skarver på Piren. Dette er en kjent kystfugl som hekker fra Hordaland og nordover. På land i havna er bare trolig blitt observert de siste 10 årene av en eller annen grunn. 
gjest 1
Skarver tørker vingene og en hvil og stell på pongtongene i sentrum. ( Foto: Håkon Bloch)
gjest 2
I  2011 var en annem slags skarv på bersøk, men da i Vanndamman. Mellomskarv heter den og er en uønsket art i norske vassdrag. Den holder til oppover elvene på Østlandet og det antydes den har spist opp omtrent all bestand av ferskvannsfisken harr. 10000 slike skarver spiser 900 tonn fisk i året har I Vanndamman finnes ikke fisk mer etter dette besøket skal vi tro de som har fulgt med litt. ( Arkiv  Brunsvika net) Skarvplage i Finland også

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her