Den gamle brua over Bae-elva ved Coop -karrain søppå Ba er revet. BMO entrepenør fra Kongsberg holder på med ny bru. Etter det vi forstår skal brua bli 1 meter bredere enn den som forsvant. I så fall er dette en klar forbedring fra de opprinnelige planer. 
babb
Her gjøres klar for å legge ny bru over elva. I mellomtiden går vannet i 3 rør . ( Foto: Magnar Heggeset)
babb bru 2
Tilbakeblikk da gammelbrua lå her for en uke siden. ( BN arkiv)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her