Ja det var spennende saker for kysten av Nordmøre opp gjennom tidene. Helt til 1971. Da hadde man nesten klart å utrydde  sildestammen som gyter her på Møre. En slump overlevde og satte kursen mot Island-Nordnorge. Sildestammen ble fredet i 25 -30 år. Nå har den bygd seg opp igjen, og det fiskes der fartøyene har kvoter. Nå kommer vel silda forbi her i år også på vei til gytefeltene utafor Sunnmøre. Men vi får ikke noe invasjonsflåte med sildefiskebåter mer sik som det var før.
naar kommer
Averøybåten " Tojako" er et av fartøyene som er nordafor på sildefiske. Og det går bra. Til høyre en plakat som finnes i klippfiskbutikken i Rådhuset det datoene da silda ble oppdaget er anført. Mulig stod den i en butikk på Storkaia på 1960 tallet. ( Foto BN/ Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her