Selv med oppgradering av avløpssystemet her i byen på 1990 tallet ser man ennå " delikatesser" rett  i havna til glede for måser o.l. Uttynnet kloakkvann går eksempelsvis i rør noen meter utafor Gjestepongtongen i havna ved store belastninger som nedbør og snøsmelting. Grunnen er at alt takvannet fra boliger går inn i kloakken, og da blir pumpeverkene betydelig overbelastet. Man pumper altså rent vann i mengder til silanlegg noe som er veldiig dårlig økonomi. Det pumper ikke klarer havner på sjøen. 
deli 1
Her litt utafor Piren i sentrum. For mye regnvann inn i avløpet så renner det på sjøen til måsenes glede. Nå er gatesluker lagt inn i eget rør, men takvannet fra sentrumsboligene fra store deler av Kirklandet er forsatt tilkoblet avløpssystemet.  ( BN)
deli 2
Tirsdagsdelikatesser i Brunsvika. Også i nedbørsfeltet for avløpene her er regnvann / smeltevann fra tak ført inn i avløpet som gjør at belastning blir for stor .Gateslukene ligger i stort sett i eget rør. ( BN)
deli 3
Her knytter det seg stor spenning til. Midt i Brunsvikabukta på 25 m dyp stiger temperert kloakkvann fra et overløpsrør til overflaten. I framtiden vil alt avløp fra Innlandet, store deler av sentrum og Myra  gå i eget rør her mot Karihola. Så får man se hva pumpestasjonen i Myra klarer og er dimensjonert for. (BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her