Åpningen av skøytestasjonen i Mehavn i Finnmark sammenfalt med den årlige solfesten og mange hadde tatt turen ned til kaia for å feire. Her fikk de fremmøtte i 9 minusgrader og fralansdvind  høre hvordan Stortinget og Redningsselskapet nå skal styrke beredskapen i nordområdene med en ekstra redningsskøyte.
456
Fra venstre: mannskap på "Peter Henry von Koss"  Pål McGinnis og Rani Skoubu. stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP), stortingsrepresentant Helge Orten (H) og stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF). Mannskap: Ingi Weihe og Ole Johnny Hanssen. ( Foto: Redningsselskapet)
456 a

Redningsskøyta RS "Peter Henry von Koss# har de siste to årene reddet 6500 flyktninger i Middelhavet og går nå til en annen ytterkant av Europa for å trygge norske arktiske farvann. Grunnen til at Finnmarks-kysten nå tilføres en stor redningsressurs er økt cruisetrafikk, økt petroleumsaktivitet og sjøtrafikk fra Asia. Prognosen i Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse viser at tankskipstrafikken alene kan øke med 300 % i Finnmark i perioden frem mot 2040.  Det var generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind som sto for den høytidelige åpningen av skøytestasjonen.( Foto: Redningsselskapet)
Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her