Bra resultat på 104 kroker kveitvad utafor Røeggen i Averøy fikk vi melding om søndag kveld. Redskapen stod ute over natta, og ble dradd i søndag formiddag melder Oddgeir Skjevling fra Sveggesundet.
kveit oo
90 kg sløyd fisk på 104 kroker kveitvad. Til og med hyse beit på store agn på vadet. Torsk og lange kom opp også ser vi. ( Foto: Privat)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her