Kristiansund kommune samler alt avløp (kloakk) fra hele byen og fører det til et stort silanlegg i Hagelin som er satt i drift. Det er er svært kostbart prosjekt i og med det topografiske lendet her i byen. Mye skal pumpes i rør lagt i sjøen, eksempelsvis Sørsundet-Nerlandsdalen og sikkert over Nordsundet også. Da unngår man kostbare gravinger på land.
vboelen
Her utover mot Meldahlsholmen i Brunsvika der røret nå skal kobles sammen i kummen her. Røret er 450 mm og ligger over bukta fra Myra.  Den steinmoloen med vei her ble bygd i 1947 slik at man nådde holmen og klippfiskbryggene med bil. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her