Da er gammelbrua over Bae-elva fjernet. Det ser ikke ut det blir noe ny bru . Det blir sikkert en fylling over elva med store rør for vannet ser det ut som,. eller bare  i anleggsperioden ? I så tilfelle begynner man vel å lete når brua her ble bygd blandt de med historiske interesser. 
gustad mas
Gustad Maskin var på stedet og la ned rør lørdag ettermiddag. Det var endel rør som skulle ned i elveløpet. Lørdag kveld skriver Gustad Maskin på sak på FB at det blir nytt brudekke her, men at det ikke blir bredere enn det gamle. ( Foto BN)
bab
babba
 Det er B.M.O Entreprenører fra Kongsberg som står for oppdraget på Babrua og dem skal ha en bru på Haga  også når den skal rives i uke 8 .Her er foto av en av de ansvarlige på Babrua Marius Ankjell fra Bodø.- ( Mobilfoto: Magnar Heggeset)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her