Mannen i 20 åra er ennå ved 23 tiden onsdag ikke rapportert funnet i Eide-fjellene etter alarmen gikk ved 17 tiden. Frivillige fra Røde Kors hjjelpekorps, Norske Redningshunder samt  Norsk Folkehjelp og to helikopter er operative i søket .Siste tegn fra mannen var ved middagstider da han sendte melding til en kamerat.
Fra Øyen Rendalags forsamlingshus (Øien krets Sørset/Vaskår)ko eide
Ko for operasjonen og søket er i  Øyen Grendalags forsamlingshus (Øien krets Sørset/Vasskor) (Leserbilde)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her