Karihola i Kristiansund her gjennomghått store forandringer, Først i 1940 da tyskerne anla et kystbatteri og et luftvernsbatteri her med 172 forskjellige byggverk. I 1971 begynte en traktor å grave en grøft noe som skulle bli til et nytt boligområde oppsatt 1974 til 1980. Her to bilder som viser den voldsomme forandringen i området her nord på Kirkelandet 1967-2017.Tatt fra samme posisjon. (BN arkiv)
1945va
1945 v

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her