Kommunen holder på å legge kloakkpumpelednng fra Nerlandsdalen til Karihola , Avstanden er 2,3 kilometer, derav 1200 meter i sjøen. Her skal store deler av avløpsvannet fra boliger i byen pumpes ut til Hagelin silanlegg ute ved Dalabukta. På det bygget står renseanlegg, men etter det vi forstår er det kun siling av avløpsvannet. 
roder
Her kommer røret som er lagt gjennom Vølen til Meldahlsholmen. Så får man se om pumpestasjonen i Myra holder. Hvis den stopper kommer all kloakk fra " hele byen" ut på Brunsvikbukta. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her