Søndag er det første gang på aldri så lenge at det ikke er gudstjeneste på Averøy en vanlig søndag. 
Årsaken er at det offisielle Luther-jubileet i ytre Nordmøre prosti skal feires og markeres med en stor felles gudstjeneste i Kirkelandet kirke. Derfor er prestene fra Eide, Averøy, Aure, Smøla og Kristiansund samlet på samme sted søndag formiddag, og biskop Ingeborg tar turen fra Molde for å være med. Mange fra stabene til fellesråd og menigheter er også til stede, som diakoner, kirkeverger, trosopplærere og så videre. Menighetsrådsledere og medlemmer fra de forskjellige menighetsrådene i ytre Nordmøre er vel også å finne på plass i kirkebenkene, til og med noen som skal delta i liturgien. 
Kirkens folk i Averøy ønsker og håper at noen fra våre menigheter tar turen over til byen søndag. Om du tar turen, så er det kanskje mulig at du kan fylle bilen din helt full eller kanskje du kan sitte på med noen, slik at en slipper kjøre så mange biler til byen og begrenset med parkeringsplasser (tross alt...). En har anbefalt at en samles ute på parkeringsplassen ved tunnelen til ca. 10.15-10.30 og så ser man hvor mange biler man kan fylle. (Husk kanskje litt småpenger til billett for seg selv, til sjåføren som kjører ... :) ) Vel møtt til reformasjonsgudstjeneste i Kirkelandet kirke. ( Tommy Stormo)
kirk
 Luther-jubileet i ytre Nordmøre prosti skal feires og markeres med en stor felles gudstjeneste i Kirkelandet kirke. Derfor er prestene fra Eide, Averøy, Aure, Smøla og Kristiansund samlet på samme sted søndag formiddag. Velkomne alle sammen. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her