Det er bra aktivitet i Averøy Nnæringspark på Bremsnes. Snart skal boreriggen " Deepsea Bergen" ut på oppdrag på Haltenbanken. Den er " holdt varm" her i anlegget i Smevågen til dette. Boligriggen " Safe Zephyrus" ligger inne foreløbig. En annen rigg "Regalia" ligger i Kristvika, den hører man ikke så mye om.
heim bn
Kaiene til Averøy næringspark.  Med  stor dypvannskai, landstrømsanlegg  og store haller er foretaket godt egnet og har god beliggenhet for reperasjoner og vedlikehold. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her