På riksvei 70 mellom Tingvoll og Meisingset foregår det store oppgraderinger av den gamle veien. Dette er en smal vei som skal få 8,5 bredde når den blir ferdig i mai 2019, og det blir også gang og sykkelvei på deler av strekningen. Jobben utføres av Johs J Syltern .
Meisingset
En etterlengtet oppgradering av en fryktelig smal og dårlig vegstrekning der hester også nærmest nektet å gå. (Foto: Knut Kristiansen)
meising saghg
Her fra Saghøgda et stykke innenfor Tingvoll sentrum. (Foto: Knut Kristiansen) Prosjektet Statens Vegvesen

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her