Molde Brann og redning og Kleive stasjon  er uew  på akutt forurensning på Hjelset i Molde, En tank til et fyringsanlegg som har revnet, Tanken rommer ca 6000 liter oghar revnet ca midt på. Anslagsvis 3000 liter har rent ut opplyser 110 sentralen i Ålesund.
mol o
3000 liter olje er rent ut på Hjelset i Molde. Mannskap fra to stasjoner er ute for å forhindre videre forurensing. ( Foto: Molde Brann og redningsvesen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her