Olav Loekke har lagt fram på Facebook en serie interessante bilder fra tiden rett etter krigen. Blandt annet et sort/hvitt bilde som skal være fra Kristiansund i en serie på samme film. Bildet  skal være fra 1946 . Etter av vi har sjekket samtlitge brakkefoto og endog kartfoto fra 1947, så er dette et lite mysterium. Hvor er bildet fra her i Kristiansund N. ? 2000 foert
Februar 1946 Kristiansund. Tilsynelatende er dette på St. Hanshaugen, men på den tid stod alle brakkene her. 4 mannsboligene ved dagens Bunnpris hadde helt sikkert vært å sett her. I bakgrunnen kan jo være Dalabrekka og haugen nord for skolen, men luftfoto fra 1947 viser ingen bebyggelse der heller. Til venstre var det ikke trær men noen villaer  og tyske hus og brattere opp mot Rundhuset , eller St.Hanshaugen restaurant. Heller ikke ligner det på Goma eller Nordlandet heller- Vi har laget en forstørrelse og speilvendt bildet også i jakten på sted (under) samt 1947 flyfoto.
2000 klikk
Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her