Her en orginalplakat fra unntaklstilstanden i Midt-Norge iverksatt av Josef Terboven i oktober 1942. Dette grunnet opprullingen av motstandsgrupper på Helgeland.  Trefninger ved Tangen Gård på Majavatn kjent som Majavatn-affæren, resulterte i en lokal opprulling med resultat at  mange menn fra Grane, Vefsn, Vevelstad og trondheimsområdet ble henrettet i Falstad  leir 8, og 9.oktober 1942 etter summariske rettssaker.Unntakstilstand ble innført .
terbo
Traumatisk tid for Norge: Her den store plakaten om unntakstilstand 1942 . F.v. Wigdis Herstad og Bjørn Ove Angvik. ( Foto: Privat)
terbo 3
Befehshaber Norwegische Gebiete Josef Terboven ankommer Trondheim høsten  for å sette ordre for unntakstilstand, Dette innebar: (Foto: Krigsbilder net)

  • Portforbud mellom 20.00 og 05.00.
  • Alle offentlige lokaler måtte stenge kl. 19.00.
  • Teatre og kinoer ble helt stengt.
  • Restriksjoner på bruk av offentlig transport.
  • Salg av tobakk stansa i Trondheim og på Strinda.
  • Mer enn to tusen mann fra tysk og norsk ordenspoliti, tysk sikkerhetspoliti og  hæren satt inn i området.

  • Den mest dramatiske konsekvensen var at 34 menn ble henretta. Disse henrettelsene skjedde ved Falstad fangeleir  Formelt ble de dømt for sabotasjeforsøk, men det dreide seg egentlig om gisler som var valgt ut fordi de hadde en tilknytning til motstandsarbeid. 24 av dem kom fra Grane og Vevelstad kommuner i Nordland, mens de ti siste var fra Trondheim, Møre , Røros og Orkanger. De ti første henrettelsene ble utført om morgenen den 7. oktober, men de ble annonsert allerede på kvelden den 6. oktober for å sette skrekk i befolkninga.

    12 857 personer, 3372 kjøretøy og 1434 hus ble kontrollert under unntakstilstanden. 91 personer ble arrrestert. De vanligste grunnene til arrestasjoner var brudd på portforbudet, innehav av radio eller våpen samt innehav av større pengesummer man ikke kunne gjøre rede for.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her