Verdensrekord i gamle bilder har Kristiansund  i en eller annen form over ruinene etter bombingen i 1940. Ja ja.  Vi beveger oss utover til Karihola 1940 der okkupanten bygde kanonstillinger på harde livet for å sikre leia og innløpet til fjordene i 1940. Der var det faktisk arbeid å få til bra lønn enten vi liker og høre  det eller ikke. 2000 norske menn var ansatt av tyskerne på Værnes 26, april 1940 for å bygge flyplass derfra tyskerne bombet Kristiansund N sønder og sammen. Når timelønnen var Kr. 2,40 og tyskerne betalte Kr.2,80 så la arbeidsføre menn selvfølgelig merke til slike ting.

15 cm a
Her vestre 15 cm kanonstilling ; enten i stillingen fra tidlig i 1940 eller at den ble flyttet 40 meter lenger vest på haugen for å kunne skyte inn Bremsnesfjorden. Artilleriet var tyske kanoner som skulle på¨dekket på ubåter med benevnelsen 15 cm SKL 45 1914 M.P.L. ( Marine Pivot Lavette) . Det var åpne stillinger der det etterhvert kom veldig god kamuflasje montert oppe på kanonene.  16 fundamentbolter gikk 2 meter med i betong. Fundamentene og stålunderstellet kom med skip fra Åndalsnes sommeren 1940. Under besiktgelsen 1945 av allierte styrker skrives: "3  Well camouflaged 6 " naval artillery was found in the battery area " ( Foto XU arkivet/ Forsvarsmuseeet)
15 cm b
Kanonenes maksimale rekkevidde var rundt 15,7 kilometer. Praktisk rekkevidde man kunne treffe var rundt 4 kilometer. Kanonene i antall av 3 i Karihola kunne skyte 7.8  granater pr. kanon pr. minutt. Prosjektilene veide 45 kilo og lå i beredskap oppe ved kanonene, i bunkere rett nedenfor eller i et hovedlager ved brua i nåværende Karihola.  ( Foto: Kystfort .no)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her