RV 70 fra Kristiansund sentrum til Rensvik i Frei er en svært utsatt strekning  for ulykker. Rensvikkrysset/ Seivikakrysset/ Flyplasskrysset er gjengangere, men mye har skjedd utenfor disse også. Dagens bilde er fra Rensvikbakken i 2005. 
2005 bn
Her var det skikkelig kø. Påkjørsel bakfra i krysset inn til Hansøya.  3 biler involvert . Redningsbil ankommet. (2005) / Foto: B. O. Angvik/.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her