Oksene til Gjermund Futsæter på  Averøy noen meter fra boreriggene i Smevågen har fine tider. Akkurat i dag er det rene sommeren, og dyra går ute og beiter. Slåtten er det slutt på for i år.
gjerm
Gjermund Futsæter ga oksene litt nytt beiteland på Røsand i dag . ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her