Det går mot tiden da vi må varme opp hus med et eller annet. Vedfyring står for mye av dette. Bakdelen er svevestøv fra slik fyring , og verstingen er altså vedovnen spesielt fra eldre modeller.  Mange byer har store problem på vinteren med støv og forurensing fra husholdingsoppvarming. Svevestøv fra trafikk er faktisk marginalt .
vedlass
Bil med stort vedlass nylig i Kristiansund.(Foto: H. Bloch)  Støv fra vedfyring

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her