1. oktober startet fisket etter hummer. Nytt i år er aty man måtte registrere seg og hart fått et deltagernummer for å være med. Fisker varer til 31. desember nord for Stadt. Fiskeridirektoratet har utferdiget regler for  årets  hummerfiske.
humarus 1
Mange er med på fiske etter denne karen. Deltagernummer må finnes på merkingen i år. Hummer i havna

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her