Brannvesen er paradoksalt nok en organisasjon som har veldig mye dyrt utstyr og biler man håper man aldri får bruk for. Men det kan man ikke ta hensyn til. Alle brannvesen øver jevnlig med utstyret, enten det er røydykking,  brann, mot kjemikalieuhell, fjellredning eller sjøredning i en fart . Det er brannvesenet som har beredskap som er på topp hele døgnet, og de kommer gjerne først på et åsted hva det enn måtte være.
55 ghoma
Her fra Goma før helgen der det var øvelse i forbindelse med farlig gods uhell. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her