I 1875 besluttet bystyret i Kristiansund å bygge en kirke på Nortdlandet. Det ble sikret tomt i 1883 og grunnsteinsnedleggelsen fant sted den 4. mars 1913. Nordlandet kirke ble innviet 16. desember 1914. Kirken ble tegnet av kirkearkitekt H. Schytte-Berg fra Trondheim etter en arkitektkonkuranse mellom arkitektene H. Skytte-Berg, O. Stein og Kr. Rivertz. Rivertz står for kjente bygg i Kristiansund som Festiviteten, Norges Bank og byens nye jugenstilpregede Grand Hotell, da det første Grand Hotell brant ned i 1907. Byggmester Havnes fra Ålesund stod for Hovedentreprisen.
1914
Vedlikehold på den 103  år gamle kirka på Nordlandet i Kristiansund N. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her