I skyggen av sykehussak og annet foregår det da veldig positive ting i Kristiansund. En stor overbygd ishall på rundt 190 x 75 meter er på gang. Midler kommer fra både fra Sparebank 1 Nordvest, Norsk tipping, fylkeskommunen og Kristiansund kommune. Rammeverket over banen skal settes opp ganske snart. 
efk 1
Dette blir en stor arena som visstnok skal ha isdekke i 6 måneder av året. Andre ting kan foregå innendørs utenom is-sesongen. Trolig kan 9-10000 publikummere få plass på tribuner her. ( Foto: Knut Kristiansen)
efk 2
Det er ikke mange overbygde ishaller i Norge. Nå blir også Kristiansund satt på kartet. (Foto: Knut Kristiansen)
efk 3
Stor kran er ankommet for å løfte alt på plass. Prislappen er runmdt 45 milloner kroner. Det har vært jobbet intens i kulissene for å få på plass et slikt prosjekt som desseverre har druknet i oppslag om sykehusflyttingen. ( Foto: Knut Kristiansen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her