Etter det vi kjenner til er det tidligere lastebøye på Heidrunfeltet som er slepåt inn til Bremsnesfjorden- Den lå oppankret på 40 m dyp og ble i sion tid ført opp under tankbåter hvor det fantes et lastessystem. I dag er det lagerskipet Heidrun B lagt der i stedet, og bøyene ble overflødige.
hei
" Skandi Skansen", "Waterbjørn", " Fosna Aqua" og " BB Power" holder på sør for Innlandet med bøya i dag. ( BN foto)
hei bnoi
Slik var lastingen av tankere ved hjelp av denne undervannsbøyen. ( Fra Youtube)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her