Denne ligger på slipp ved Kristiansund Mekaniske Verksted (Mollan), RS 113 Erik Bye, 20,4 x 6,8 x 1,45 m., bygget i 1997. Hovedmaskineriet er på 1920 kW (ca. 2600 hk.) som gir skuta en fart nærmere  25 knop.
errik bb
Noe erstatningsskøyte ligger ikke på basen i Dikselveien, men alt kan nærmest rekvireres hvis det skulle være bruk for fartøy. ( Foto: Håkon Bloch)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her