Her er den fjerde 15 cm Krupp-kanonen i Karihola som tyskerne ikke vant å sette opp før krigen var slutt. Den skulle opp på haugen bak terassehusene i dagens Garnveien i Karihola. Fundamentet var støpt ferdig og det var gjort klart til montering. Det var en lyskanon d.v.s .at batteriet  skulle skyte lysgranater over sjøen for å finne målet.  Det fantes tre andre 15 cm i Karihola til skyting mot eventuelle sjømål. Skuddavstand maks 15,7 km.
kanon 1945
Her kanonen tyskerne måtte reise fra. Krigen var slutt. Fundamentet står i Mellemværftet på en kran i dag. ( Foto: Ukjent/ BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her