Det nærmer seg utgraving av kjelleren  på hydrogenfabrikken på Rjulan som ble sprengt i filler i 1977. Dette var en tabbe, da bygget er et krigshistorisk fyrtårn. Lokalhistoriker  Bjørn Iversen har stått på i denne saken, og det er bevilget penger fra fylkeskommunen i Telemark til utgravingen. Hva som finnes under jorden er det mange som er spent på. 
bir
Bjørn Iversen håper man finner kjelleren intakt / deler intakt under bygget som ble fjernet over jorden i 1977. Man arbeider med å få inn støtte til bygg over denne tomta etter utgravingen. Det hører med til sjeldenhetene at man har arkeologiske utgravinger fra bygg revet i 1977.
bir 2

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her