Best dekning skyter Telenor av. Å ja ??? Her 1 kilometer vest for Sveggesundet  er det skrale greier for Telenors mobile bredbånd. Kunne vel like godt ha lagt ut ledninger fra det ex tyske felttelefonnettet i " Batterie Karihaala" i Kristiansund. Dette er skrale greier....må man opp med antenne slik som på Klubbneset i 1944 ???
roe
Her klarer ikke Telenor å levere. Må man opp med med svær antenne. Såvidt det bærer .....Tips ?? ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her