Et foto fra Innlandet mot havna som dateres fra før 1915. Brygga på de velkjente Høneskjæret på Innlandet er ikke bygd ennå. I dag er det store forandringer her med utfyllinger og forandret kulturlandskap.
john emann
Kristiansund i gamle dager, med naust i Hønebukta på Innlandet. ( Foto: Joh. K. Engvig , Christiansund)
john emann 2
Her brygga på Hønskjæret ganske ny oppsatt av fisketilvirkerfirmaet John Orseth rundt 1915. (Statsarkivet)
john 3 thon
Fra ombyggingen av Gundersenbrygga ( Orseth) med nybygg  til hotell i Thon-kjeden i 2009. (Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her