Under opprydding i arkivet til Brunsvikanet kpom denne orginalplakaten til " overflaten". Et stort oppslag fra september 1941 utstedt av Josef Terboven og likesinnede som var sjef for de norske besatte områder- Han var den øverste sjef for de sivile tyske myndigheter i Norge, og hadde bare Hitler over seg.
terbo
Plakaten eller kunngjøringen til folket var svær og skulle vises. I forbindelse med kunngjøringen ble det foretatt henrettelser. Denne er fra 1941 september. 
terbo 2

Terboven gikk fryktelig til verks. Man hadde ikke skrupler i denne leiren under krigen. Det var høyt utdannede menn fra tyske universiteter det gjaldt. De visste nok at tapte de krigen så ble det " fort mørkt".
tervo 3 kopi

Endskapen for Josef Terboven (t.v) og politisjefen Wilhelm Rediess. For å unngå rettergang da kapitulasjonen i 1945 dro de til Skaugum og kronprinsbunkeren pog sprengte seg i fillebiter med dynamitt. På forsvarsmuseet har de litt av brillene til Terboven utstilt.- Det er alt som er igjen av Hitlers mest forhatte mann her i landet. ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her