Tahitibrygga på Innlandet blir mere fordervet år for år. Den het tidligere Otterleibrya da den var lager for tyungere fiskeriutstyr.Byggherre i ca 1890 var Jonas Eriksen, og var bygd som saltlager. Nå er viktig moment i Tahiti festivalen. 
tah
Litt småshabby har denne brygga fra 1890 blitt. Ligger vel på tredjeplass antagelig etter Nordholmen og Astrabrygga på Goma. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her