mar h

" Hagbart Waage" som skal kjøre Griparuta har vært på sight seeing ved riggen på Bremsnes i dag. ( Foto: B. O. Angvik)
mar 4

M/S Arnøytind, T-8-S, 27,3 x 8 x6 m., bygget i 2000. Ombygget ved Maritime Servise A/S i 2007. Er fra Arnøy i Skjervøy Kommune i Troms. Tromsø er oppgitt som hjemmehavn. Tråler og snurper, har også blitt brukt i oljevernberdeskap i Hammerfest, Tornerosefeltet. Ligger her på rekeplassen utenfor “Jonas”. Driver med trål, snurpenot, garn, snurvad og oljevern. Hovedfiske er NVG-sild, torsk, sei, lodde, reke, hyse, blåkveite mm. (tekst /foto Håkon Bloch)

"mar 1

" Marmindoro" hadde vært på Høgsetterminalen og hentet eller levert kontainere. ( Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her