Her ute på Meldahlsholmen i Brunsvika i Kristiansund ser man rester av det som kunne ha vært det første oppdrettsanlegg av fisk på land. Den gangen var det Monges Minkfarm som hadde oppdrett i brakkvannsdammer og som ville forsøke oppdrett på land.
fiskeoppdrett
Denne utspregningen på de gamle klippfiskbergene i 1965 på Meldahlsholmen ble av en eller annen grunn oppgitt. Her skulle det bli en oppdrettsdam for regnbueørret. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her