Stakkars Futura. De har satt opp flygende falker; 4 i tallet som har skremt bort måser. Først stormåsen og svartbak som har lagt egg nå. Nå står den ille fiskemåsen for døren hva egglegging angår. Svartbaken har forstått at de er lurt eller ?
maas
Da ser det ut til at den svære svartbaken har skjønt ting ? Hva med den energiske bråkmakeren fiskemåsen ? Det blir interessant å se. (Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her