Lørdag 6. mai 2017 arrangerer vi i tidsrommet 10.00 – 15.00 Bilens Og Motorsykkelens Dag i Kristiansund. Dette er et arrangement i regi av foreningen Bilens Og Motorsykkelens Dag i Kristiansund hvor hovedfokuset ligger på utstilling av biler og motorsykler fra diverse klubber, lag og foreninger .Overskuddet av arrangementet vil i sin helhet bli gitt til en organisasjon i Kristiansund. I år går overskuddet til: Kulturfabrikken,

Kulturfabrikken vil kunne bidra med kulturell aktivitet både for ungdom og eldre, samt bidra til å løfte Vågen til nye høyder sammen men de andre aktørene i Vågen som f.eks. nye Kranaskjæret, IDEAL, Småbåtlaget, Nordmøre Museum og alle de andre aktørene i Vågen.

Midlene vil være øremerket Arrangement for ungdom, og vil kun brukes til dette.

bila 1

bia 2

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her