Foreningen Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre var torsdag på guidet tur på det tidligere hurtigruteskipet M/S "Nordstjernen"ved kai i Kristiansund N.  Et meget interessant besøk med god veileding av kaptein Reidar Berge fra Bergsøya. Han har tatt vare på flere gamle båter som en  Bremsnes-skøyte , og Rednoingsskøyta " G. Unger Vetlesen". Vi i BN har tidligere omtalt båten. NSSN fikk en fin omvisning som ble avsluttet med kaffe og snitter i Hurtigrutestil.
56 a
Fornøyde interesserte fra Skipsfartshistorisk på teakdekk. Intet er bedre enn det. Absolutt intet visst. ( Foto: Håkon Bloch)
56 b
Kapten Reidar Berge ved ventilen i bakgrunnen informerer litt om opplegget rundt skipet. ( Foto: Håkon Bloch)
56 c
Asbjørn Hansen pensjonert skipper og ex ubåtmann på KNM " Kaura" ex tysk U 995 kom med en skuteflaske til kapteinen. ( Foto: Håkon Bloch)
56 d
Fra maskinen ombord der alt er ryddig slik som det er oppe på dekkene. Dette er ikke orginalmaskinen fra 1955. Den fikk skader etter grunnstøting, og måtte skiftes ut. (Foto: Håkon Bloch)
56 e
Omtale av utsmykkingen ombord i 1955. Det var ikke småtterier den gang . ( BN foto/ Romsdalsposten)
56 g
Formannen i NSSN overrekker en rødvin for omvisningen til kaptein Reidar Berge. Om flaska er funnet utfor kaiene vites ikke. Det skulle den helst ha vært.( Foto: Håkon Bloch) Akterutseilt på siste tur på kysten


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her